D.U.K.

Krepšinio treniruotes kviečiame lankyti darželinukus ir mokyklinio amžiaus vaikus daugumoje Kauno mikrorajonų. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis el.p. info@kasnaiperis.lt arba tel. nr. +37067246656, +37063853403.

Sveikatos pažymą yra būtina pristatyti treneriui, kad jis žinotų ar vaikas neturi sveikatos sutrikimų ir gali aktyviai sportuoti.

Sutartį tarp Krepšinio Akademijos ir Mokinio atstovų pasirašyti reikia todėl, kad tai yra dokumentas, kuriuo įteisinamas Mokinio ugdymas mūsų Akademijoje. Sporto mokymo sutartyje numatoma treniruočių organizavimas, apmokėjimų tvarka, kainos. Taip pat įvardijamos trenerių bei Akademijos Auklėtinių pareigos, atsakomybės ir teisės.

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Mokinys pradeda lankyti treniruotes (t. y. Sutartis galioja ir toms treniruotėms, kurios vyko iki šios Sutarties pasirašymo) ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo. Norėdamas nutraukti Sutartį, Atstovas privalo ne mažiau nei prieš 10 d. raštiškai kreiptis į Akademijos administraciją su prašymu dėl Sutarties nutraukimo

Visi Akademijos auklėtiniai kiekvienais metais moka vienkartinį metinį nario mokestį 20 eurų (nuo 2017.09.01 dienos), kurį susimokėti privaloma ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo treniruočių lankymo pradžios. Mėnesinis mokestis už treniruotes yra skirtingas, priklausomai nuo amžiaus grupės. Konkrečią kainą gali nurodyti komandos, kurią norite lankyti treneris arba KA „SNAIPERIS“ administracija.

Jeigu KA „SNAIPERIS” krepšinio treniruotes lanko daugiau negu vienas vaikas iš šeimos, tėveliai turi informuoti trenerius ir vaikams bus pritaikyta broliams/seserims skirta nuolaida. Nepamirškite, kad trenerius informuoti dėl mūsų Akademijoje sportuojančių 2 ir daugiau vienos šeimos vaikų, turite kiekvieną sezoną iš naujo. Neinformavus, nuolaida automatiškai kitam sezonui nėra taikoma.
Ligos atveju, būtina pateikti gydytojo pažymą, parašyti prašymą ir mėnesinis mokestis yra koreguojamas.
Siekiantiems gauti NVŠ krepšelio finansavimą mokyklinio amžiaus vaikams, būtina nurodytu terminu pasirašyti NVŠ sutartis ir pateikti jas Akademijai. Pasirašius sutartį, kompensuojama iki 15 eurų, nuo numatytos kainos.

Kiekvieną mėnesį el. paštu, kurį nurodėte pasirašydami sporto mokymo sutartį, Jums bus atsiųsta sąskaita už vaiko lankytas krepšinio treniruotes. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje svarbu nurodyti vaiko vardą, pavardę, darželio/mokyklos pavadinimą, kuriame lanko treniruotes ir sąskaitos, už kurią mokate numerį. Gavus sąskaitą, ją reikia apmokėti iki 30 mėnesio dienos.

Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą?
Rašykite mums el. p. info@kasnaiperis.lt (atsakome ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas) arba skambinkite tel. nr. 8 679 19290.