Elgesio Taisyklės

 • rengtis, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas;
 • gatvėje, transporto priemonėse elgtis pagal saugaus eismo taisykles;
 • viešose vietose elgtis kultūringai, niekada nepamiršti, kad yra KREPŠINIO AKADEMIJOS „SNAIPERIS“ auklėtinis;
 • nevėluoti į treniruotes ar rungtynes.

 • valytis avalynę į tam tikslui skirtas groteles ar kilimėlius;
 • laikytis elementarių mandagumo taisyklių (sveikintis su vyresniais už save žmonėmis, treneriais, komandos draugais, įėjus į patalpą nusiimti galvos apdangalą ir t.t.);
 • nelakstyti po pastatą ar jo prieigose, eiti tiesiai į persirengimo kambarį.

 • persirengimo kambariuose, pagalbinėse patalpose draudžiama išdykauti, žaisti kamuoliu, gadinti įrenginius, gadinti sienų, grindų ar lubų dangą;
 • rūbus tvarkingai pasidėti, batus dėti šalia savo rūbų;
 • šiukšles mesti į tam skirtą vietą;
 • nesant reikalui, draudžiama junginėti elektros jungiklius;
 • pastebėjus ką nors sulaužyta, sugadinta ar elektros prietaisų gedimą, apie tai nedelsiant pranešti treneriui;
 • persirengimo patalpose nepalikti brangesnių daiktų (telefonų, pinigų ir pan.), po treniruotės ar varžybų, treneris patikrina persirengimo kambarį;
 • trenerio paskirtas atsakingas už tvarką auklėtinis atsako už tvarką persirengimo kambariuose. Šis auklėtinis išeina iš patalpų paskutinis, užrakina duris ir raktą atiduoda trenerio nurodytam asmeniui. (Šis punktas galioja tada, kai, treneris turi skubėti į kitas rungtynes ar treniruotę.)

 • naudojama tik avalynė kuri, nebraižo ir nedažo grindų paviršiaus;
 • draudžiama naudoti avalynę, kuri naudojama lauko treniruotėse;
 • draudžiama patiems auklėtiniams be trenerio leidimo imti kamuolius;
 • draudžiama kabėti ant salėje esančių lankų, kabintis už lankų tinklelių, krepšinių konstrukcijų, karstytis, lipti iš salės į balkoną;
 • pastebėjus sugadintas ar sulaužytas treniruotėje naudojamas priemones, apie tai informuoti trenerį;
 • tausoti ir saugoti salėje esantį inventorių ir priemones (nespardyti kėdžių ir pan.);
 • pastebėjus ką nors sulaužyta, sugadinta ar elektros prietaisų gedimą, apie tai nedelsiant pranešti treneriui.
 • Rungtynių metu nekonfliktuoti su varžovais. Stengtis elgtis profesionaliai, taktiškai.

 • įlipant ar išlipant iš transporto priemonės nesistumdyti, dėti daiktus tik į bagažui skirtą vietą arba klausyti vairuotojo nurodymų;
 • nesinešti aštrių ar smailių daiktų galinčių sužeisti kitus keleivius ar save;
 • į autobusą draudžiama neštis ledus, saulėgrąžas kitus birius produktus;
 • į tolimą kelionę imti tik ilgai negendančius maisto produktus, ir tik tiek kiek leidžia muitinės instrukcijos (informuoja treneris);
 • judant autobusui, netrikdyti vairuotojo, nevaikščioti po autobusą. Be vairuotojo leidimo neatidarinėti liuko, langų oro padavimo sklendžių, neišdykauti;
 • šiukšles mesti į tam tikslui paruoštus maišelius, nemėtyti kramtomos gumos;
 • vykstant į užsienį, auklėtinis turi pristatyti notaro patvirtintą tėvų sutikimą išvykti už LR ribų (galimi pakeitimai);
 • varžybų kituose miestuose ir už šalies ribų metu, elgtis kultūringai, nesikeikti, svetimame mieste po vieną nevaikščioti, atidžiai lankytis eismo taisyklių, be trenerio leidimo nepasišalinti.

 • vykdyti visus trenerio, sporto bazių instruktorių, stovyklų vadovų nurodymus;
 • stovykloje griežtai vykdyti paskelbtas ir patvirtintas darbo, elgesio, plaukimo ir kitas instrukcijas.